Muzikál Kleopatra

Muzikál Kleopatra
ZŠ Ondreja Nepelu pre 1200 osôb a predajné bufety pre 300 osôb
VIP catering pre 700 osôb-Muzikál Kleopatra v kamenolome Pezinok